وبلاگ

ممیزی داخلی نظام مدیریت و بهداشت حرفه ای ISO45001

دوره آموزشی سه روزه ممیزی داخلی نظام مدیریت و بهداشت حرفه ای براساس استاندارد ISO45001:2018 در مهرماه 97 در پتروشیمی مارون برگزار شد.
شرکت کنندگان در این دوره با رسیدن به حدنصاب نمره قبولی موفق به دریافت گواهینامه دوره مربوطه شدند.
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image