انتشارات


 

سازمان جهانی استاندارد در سال 2015 میلادی جهت برآوردن خواسته هایسازمان جهانی استاندارد در سال 2015 میلادی جهت برآوردن خواسته های طرف های ذینفع در تشریح وگسترش بعضی از مفاهیم و ایجاد نظام های پیشگیرانه در تولید محصول و ارائه خدمات اقدام به بازنویسی و ویرایش نظام مدیریت کیفیت ISO9001 و نظام مدیریت زیست محیطی ISO14001 و همچنین در سال 2018 میلادی اقدام به تدوین و انتشار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001 نموده است. ترجمه متون استانداردهای حاضر بر اساس استراتژی اطلاع رسانی و توسعه دانش مدیریت و همچنین افزایش رضایت طرف های ذینفع، از طرف شرکت ارزیابان کیفیت خاورمیانه صورت گرفته و در اختیار کاربران گذاشته شده است. قیمت کتاب سیصد هزار ریال (معادل سی هزار تومان) می باشد. برای دریافت کتاب با شماره تلفنهای شرکت ارزیابان کیفیت خاورمیانه 3-77741582-021 تماس حاصل فرمایید. طرف های ذینفع در تشریح و گسترش بعضی از مفاهیم و ایجاد نظام های پیشگیرانه در تولید محصول و ارائه خدمات اقدام به بازنویسی و ویرایش نظام مدیریت کیفیت ISO9001 و نظام مدیریت زیست محیطی ISO14001 و همچنین در سال 2018 میلادی اقدام به تدوین و انتشار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001 نموده است.

ترجمه متون استانداردهای حاضر بر اساس استراتژی اطلاع رسانی و توسعه دانش مدیریت و همچنین افزایش رضایت طرف های ذینفع، از طرف شرکت ارزیابان کیفیت خاورمیانه صورت گرفته و در اختیار کاربران گذاشته شده است.

قیمت کتاب سیصد هزار ریال (معادل سی هزار تومان) می باشد.
برای دریافت کتاب با شماره تلفنهای شرکت ارزیابان کیفیت خاورمیانه3-77741582-021 تماس حاصل فرمایید.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image