(HSE-MS(Health,Safety, Environment

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست

HSE-MS(Health,Safety, Environment)

امروزه با توجه به ضرورت افزایش قابلیت یک سازمان در مواقع اضطراری و اجرای برنامه هایی جهت کاهش خطرات شغلی و زیست محیطی به ویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، مقوله HSE مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.

این راهنما می تواند به عنوان الگویی برای شرکت های تولیدی یا پیمانکاری که در جستجوی کسب اطمینان از وضعیت خود در زمینه مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست می باشند و همچنین اثبات پایبندی سازمان به این اصول نزد مراجع برون سازمانی نظیر قانونگذاران، مشتریان، همکاران و بیمه گران، مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به نزدیک بودن به استانداردهای ISO14001 و OHSAS18001، سیستم HSE علاوه بر موارد موجود در این دو استاندارد، شامل بندهای دیگری نظیر مدیریت تغییر و یکپارچگی سرمایه می باشد که کاربردهای وسیعی در سطح سازمان دارند، از بارزترین این کاربردها می توان به کاهش حوادث، کاهش هزینه ها (جریمه ها و حوادث)، مدیریت و ارزیابی دقیقتر بر عملکرد HSE پیمانکاران اشاره نمود.

در این راستا، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران نیز از سال 1381 با ارائه کتابچه راهنمای استقرار HSE-MS، شرایط را برای پیاده سازی این سیستم در کلیه صنایع و سازمان های تابعه وزارت نفت، فراهم نموده است.

 

سوابق ممیزی متعدد در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کشور، را به یک شرکت گواهی دهنده متخصص در این حوزه تبدیل نموده است. لذا انجام ارزیابی و صدور گواهی سیستم HSE توسط ممیزین و متخصصین فنی این صنایع، از دیگر خدمات تخصصی جهت سازمان های متقاضی می باشد.
آقای مهندس احسان ترکمنی (مدیر محصول مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی ومحیط زیست)

 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image