وبلاگ

برگزاری دوره آموزشی در شرکت ره آورتامین

دوره دو روزه آشنایی با الزامات استاندارد 45001 در آبان و آذر 98 در شرکت دارویی ره آور تامین با موفقیت انجام شد.
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image