وبلاگ

برگزاری دوره آموزشی در شرکت ره آورد تامین

در شرکت دارویی ره آورد تامین دوره دو روزه آشنایی با استانداردهای ISO9001:2015, ISO14001:2015 و ISO45001:2018 در مهر و آبان سال 97 باموفقیت انجام شد
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image