وبلاگ

برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی

برگزاری دوره آموزشی سه روزه ممیزی داخلی در تهران برای شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو در خرداد 1397 با موفقیت انجام شد. برای فراگیران این دوره گواهینامه آموزشی صادر می شود.
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image