وبلاگ

تفاهم نامه همکاری بین شرکت ارزیابان کیفیت خاورمیانه و کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت ارزیابان کیفیت خاورمیانه و کرسی یونسکو در زمینه آموزش، پژوهش و اجرا در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انرژی به منظور توسعه و ارتقا فرهنگ محیط زیستی و انرژی شهروندان می باشد.
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image