خط مشی نظام مدیریت کیفیت

خط مشی نظام مديريت كيفيت

 

ما خود را متعهد می دانيم که بالاترین ارزش افزوده را برای مشتریان فراهم نمایيم، به نحوی که مشتريان، ارزيابان كيفيت خاورميانه را به عنوان یک شریک کلیدی در بهبود فعالیت ها و توسعه پایدارشان بدانند.بر این مبنا، فرازهای زیر را به عنوان ارزش های کسب و کار خود مد نظر داشته و به آنها پایبند هستیم:

1- بی طرفی و قضاوت عادلانه را فدای تعدد مشتری نخواهیم کرد،

2- محـرمانگی، رازداری و روحيه امـانتداری را فدای رقابت نخواهیم کرد،

3- کیفیت فعالیت هایمان را فدای درآمد نخواهیم کرد.

در همين راستا در جهت تامين خواسته های آخرين ويرايش استانداردهای ISO9001&ISO17021 و تامين انتظارات مركز ملی تاييد صلاحيت ايران، مشتريان و ذينفعان تلاش می كنيم فعاليت های تعريف شده زير را در بالاترين درجه انطباق به انجام رسانيم تا به عنوان اولين انتخاب سازمان های ايرانی برای صدور گواهينامه نظام های مديريت انتخاب شويم:

·       انجام به موقع درخواست های مشتريان و ارائه صحيح و شفاف اطلاعات

·       قبول خدماتی كه با صلاحيت حرفه ای شركت و همچنين منافع مشتريان در تضاد نباشد

·       بهره گيری از يافته های نوين علمی و پيشنهادات طرف های ذينفع در جهت بهبود مستمر ارائه خدمات

·       گسترش سطح آگاهي كاركنان و مميزان شركت با ايجاد نظام های نوين آموزشی

·       رعايت قوانين و مقررات واستانداردهای ايمنی، بهداشت و محيط زيست مرتبط بـا فرآيندهای شركت

 

 

فريدون فارغ

مدير عامل

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image