وبلاگ

دوره آموزشی شرکت بهناد بنا

دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO9001:2015 در شرکت بهناد بنا برگزار شد و شرکت کنندگان با کسب نمره قبولی موفق به دریافت گواهینامه مربوطه شدند.
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image