سخن آغازین

◊ سخن آغازين

زمانی لوئيس كارول نوشت :
اگر دقت نكنيد كه به كجا داريد می رويد ، ممكن است در هر مسيری گام بگذاريد، اما اگر بدانيد به كجا می رويد ، آنگاه لازم است راه درست را بيابيد و بپيمائيد .
بواسطه اين بينش است كه شركت ارزیابان کیفیت خاورمیانه دركنار شماست تا با استفاده از تخصص فرا گرفته و تجارب بدست آورده خويش، مناسب ترين مسير رسيدن به   موفقيت را  يافته و معرفی نمايد .
گروه متخصصين شركت ارزیابان کیفیت خاورمیانه با نورمن كوزينز هم عقيده اند كه:

” پيام حاصل از فرود در كره ماه اين است كه از اين پس هيچ مشكلي نبايد غيرقابل حل تلقی شود.”

درمقدمه كتاب آموزه های دكتر دمينگ چنين آمده است:
درسيستمی كه به خوبی سازماندهی شده است، همه اجزاء سازنده سيستم به قصد پشتيبانی از يكديگر با هم كار می كنند. درسيستمی كه رهبری و مديريت خوبی دارد همه برنده اند.
شرکت ارزیابان کیفیت خاورمیانه (AKK) با بهره گیری از متخصصان و ممیزان سیستم های مدیریت کیفیت فعالیت خود را در سال 1386 در کشور آغاز نمود.
رویکرد ارزیابان کیفیت خاورمیانه افزایش سطح کیفیت، دانش، مهارت،بهبود مستمردر سازمان ها می باشد. از این رو در تلاش است باارائه راهکار های نو برای رشد و بالندگی در جهت بهبود عملکرد سازمان ها گام بردارد.
لذا از کلیه تکنیک های روز دنیا و مدل های جهانی در راستای اهداف کیفی استفاده میکنیم  تا شما بتوانید از رقبای خودپیشی بگیرید.
ما با روابط تنگاتنگ با شرکت های گواهی دهنده که در عرصه بین المللی جایگاه ویژه ای دارند این امکان را برای شما کارفرمایان گرامی فراهم کرده تا با توجه به اهداف سازمانی خود، خدمات و محصولات را با کیفیت هرچه بیشتر ارائه دهید.
 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image