قوانین به کارگیری نشانه AKK

سازمان ها پس از دريافت گواهينامه می توانند از نشان شركت ارزيابان كيفيت خاورميانه در رسانه های ارتباط جمعی يا بروشورهای تبليغاتی با شرايط زير بهره برداری نمايد:

1- اجازه هر گونه بیانیه گمراه کننده در مورد آن گواهینامه را ندارند.

2- استفاده و یا اجازه استفاده از یک سند گواهینامه و یا هر قسمتی از آنها را به شیوه ای گمراه کننده ندارند.

3- بعد از تعلیق یا ابطل گواهینامه ها، استفاده از کلیه موارد تبلیغاتی ارجاع داده شده به گواهینامه که توسط AKK  صادر و كنترل می شود، مجاز نمی باشد.

4- اصلاح تمام مواد تبلیغاتی اگر دامنه صدور گواهینامه کاهش می یابد.

5-  بكارگيری نشان AKK بر روی محصول، بسته بندی محصول اولیه، گواهی کالیبراسیون، گزارش آزمون آزمایشگاهی،گواهی انطباق و یا به هر نحوی که ممکن است توسط مصرف کننده دلالت بر انطباق محصول شود، مجاز نمی باشد.

6- سازمان هايی كه تحت شعبه شركت گواهي شده كار می كنند حق بهره برداری از نشان AKK را ندارند.

7- نشان مركز ملی تاييد صلاحيت ايرانNACI  مربوط به اعتبار نامه AKK  تنها باید در رابطه با  نشان  AKK استفاده شود.

8- نشان می تواند استفاده شود در:

- لوازم اداری شرکت

- مواد تبلیغاتی شرکت و یا موارد دیگر مربوط به گواهینامه.

- غرفه های نمایشگاهی

- درب و دیوارهای داخلی در ساختمان شرکت تایید شده

- کارت های ويزيت

9- علامت بر روی موارد زير نمی تواند استفاده شود:

- محصولات یا بسته بندی محصول که توسط مصرف کننده دیده می شود یا به روش های دیگر که ممکن است به عنوان دلالت انطباق محصول تفسیر شود.

- وسایل نقلیه


ادعا ها و اظهارات

- سازمان نباید ادعا و یا اظهاراتی که نادرست است ایجاد کند.

- سازمان نبايد بخش هايي كه در دامنه گواهينامه نمی باشد را در محدوده گواهينامه معرفی كند.

- لوگو، علائم، ادعاها یا اظهارات نباید به طریقی استفاده شود که حاکی از آن باشد که AKK یا NACI مسئولیتی برای فعالیت های انجام شده تحت دامنه ی گواهینامه به عهده دارند.

 

سوء استفاده از لوگو و علائم

- سوء استفاده آشکار و يا مداوم از نشان و علائم می تواند زمینه ای برای تعلیق و/ یا ابطال گواهینامه باشد.

- سازمان تایید شده باید فورا خروج هر نوع مواد یا اسنادی که شامل آرم یا علائم است متوقف کند. 

- اگر یک شرکت تصمیم به عدم ادامه ثبت گواهينامه داشته باشد، باید فورا همه مواردی که نشان می دهد هنوز گواهینامه باطل نشده است را از دسترس خارج نموده و گواهينامه AKK را به دفتر مركزی AKK بازگرداند.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image