ISO9001

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در سال 1987 توسط کمیته فنی (TC 176) استانداردهای سری ISO9001 را عرضه نمود.

استاندارد ISO9001 با تکیه بر رویکرد فرآیندی و منطق بهبود مداوم، بر کیفیت مدیریت تمرکز داشته و سازمان ها را جهت کسب فرصت های جدید در محیط رقابتی امروز آماده می سازد. تاکنون شرکت ها و سازمان های متعددی در سرتاسر جهان به پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO9001 اهتمام ورزیده اند، به نحوی که امروزه این استاندارد در صدر فهرست تعددگواهینامه های صادره جهان در مقایسه با سایر استانداردهای ISO قرار دارد.

در این استاندارد، الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت برای مواردی مشخص می گردد که یک سازمان نیازمند به اثبات توانایی خود در ارائه محصولاتی دارد که می بایست خواسته های مشتری و الزامات قانونی مربوطه را برآورده نمایند. هدف اصلی این استاندارد، ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان بوده و قابل پیاده سازی و دریافت گواهینامه در تمامی زمینه های کاری می باشد.امروزه دریافت گواهینامه ISO9001، شاهدی دال بر تعهد سازمان ها به کیفیت و همچنین ارتقاء آن از طریق اصلاح فرآیندها و بهبود مداوم در مقایسه با رقبا می باشد. شرکت با استفاده از تجربیات متعدد خود در ممیزی سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی، به ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ISO9001جهت سازمان های متقاضی می پردازد.

 

با ممیزی اثر بخش به سازمان ها فرصت می دهیم تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، فعالیت های ارزش افزا را تقویت نمایند.

استاندارد ISO9004 یکی دیگر از استانداردهای سری ISO9000 می باشد. این استاندارد راهنمایی برای در نظر گرفتن کارایی سیستم مدیریت کیفیت سازمان های علاوه بر اثربخشی آن است. هدف این استاندارد بهبود عملکرد سازمان و افزایش سطح رضایت مشتریان و سایر ذینفعان می باشد.

سازمان هایی که گواهینامه ISO9001 را دریافت کرده اند و همچنان در مسیر تعالی و بهبود مداوم گام بر می دارند، می توانند از خدمات شرکت جهت ارزیابی انطباق استاندارد ISO9004 بهره مند گردند، این سازمان ها پس از پیاده سازی استاندارد ISO9004 نظیر سایر استانداردهای مدیریتی، آن را ارزیابی و صحه گذاری قرار می دهند. در صورت برآورده ساختن الزامات مربوطه نیز، گواهی تایید پیاده سازی مدل بهبود عملکرد ISO9004 از سوی شرکت صادر می گردد.

آقای دکتر فریدون فارغ ( مدیر محصول، سیستم مدیریت کیفیت)

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image